přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Naše hodnoty

Hodnoty naší společnosti symbolizuje Charta Integrity.

Co je Charta Integrity?


 • Jedná se o souhrn zásad, jejichž cílem je ovlivňovat chování zaměstnanců skupiny v jejich každodenní práci.
 • Obsahuje soubor sdílených hodnot, které tvoří základ identity skupiny UniCredit Group.
 • Stává se základním nástrojem pro náš způsob podnikání a může rovněž sloužit jako základ pro řešení problematických situací a dilemat, která nejsou vždy pokryta legislativou, nařízeními a interními postupy.

Základy Integrity:


 • slušnost;
 • transparentnost;
 • respekt;
 • vzájemnost;
 • svoboda;
 • důvěra.

Pilíře přestavující principy, které vedou naše jednání s jednotlivci a institucemi a jsou zásadní pro tvorbu zisku a vytváření sociálních vztahů mezi:

 • zaměstnanci;
 • klienty a dodavateli;
 • investory;
 • veřejností.

Charta Integrity si klade za cíl:


 • Stanovit modely chování, které mají zaměstnancům pomoci se zorientovat v jejich každodenních aktivitách všude tam, kde může nastat konflikt etických přístupů jednotlivých pracovníků, cílů společnosti a rozdílných kultur.
 • Tvořit soudržnost naší společnosti překonáváním konfliktů a neporozumění.
 • Podporovat vytváření společné kultury integrity mezi všemi zaměstnanci.

Role ombudsmana:


Na dodržování hodnot Charty Integrity dohlíží v rámci celé skupiny UniCredit několik ombudsmanů. V České republice působí v této roli dva lidé, na něž se mohou zaměstnanci obracet.

Akce spojené s hodnotami Charty Integrity:


 • Den Charty Integrity – koná se každý rok v rámci celé skupiny UniCredit. V průběhu tohoto dne se sejdou manažeři se svými zaměstnanci a diskutují nad tématem vybraným pro daný rok. S výstupy z  těchto setkání se dále pracuje v průběhu roku.
 • People Survey – jedná se o skupinový zaměstnanecký průzkum, který mapuje vnímání jednotlivých oblastí pracovního života. Na základě výsledků se tvoří akční plány pro každé oddělení i pro jednotlivé společnosti skupiny.
 • Interní průzkumy UCL – těmito průzkumy mapujeme situaci i na lokální interní úrovni. Zaměstnanci se v nich mohou vyjádřit k dalším oblastem své činnosti a přispět ke zlepšení pracovního prostředí v celé společnosti.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved. | Powered by LMC CZ | SK

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci