Čo všetko UniCredit Leasing robí pre svojich zákazníkov?

Sme univerzálna spoločnosť nebankového financovania so silným finančným zázemím renomovanej európskej bankovej skupiny UniCredit. Na českom i slovenskom trhu patríme medzi významných leasingových hráčov a prostredníctvom nášho finančného alebo operatívneho leasingu a ďalších produktov pomáhame našim klientom financovať rôzne oblasti:

Osobný automobil

Motocykel

Železničný vagón alebo lokomotíva

Lietadlo

Traktor

Kombajn

Autobus

Strojové zariadenie

Ľahké úžitkové vozidlo

Kamión

Kam do UniCredit Leasingu

ŠPECIALISTI
/ experti

Činnosti
menšieho
rozsahu

S kým spolupracujeme: