Čo všetko UniCredit Leasing robí pre svojich zákazníkov?

Sme univerzálna spoločnosť nebankového financovania so silným finančným zázemím renomovanej európskej bankovej skupiny UniCredit. Na českom i slovenskom trhu patríme medzi významných leasingových hráčov a prostredníctvom nášho finančného alebo operatívneho leasingu a ďalších produktov pomáhame našim klientom financovať rôzne oblasti:

Osobný automobil

Motocykel

Železničný vagón alebo lokomotíva

Lietadlo

Traktor

Kombajn

Autobus

Strojové zariadenie

Ľahké úžitkové vozidlo

Kamión

Kam do UniCredit Leasingu

ŠPECIALISTI
/ experti

Činnosti
menšieho
rozsahu

Vyberte si z ponuky voľných miest
v Českej republike a na Slovensku
Centrála Praha Centrála Praha
Plzeň – pobočka Plzeň – pobočka
České Budějovice – pobočka České Budějovice – pobočka
Ústí nad Labem – pobočka Ústí nad Labem – pobočka
Liberec – pobočka Liberec – pobočka
Hradec Králové – pobočka Hradec Králové – pobočka
Brno – pobočka Brno – pobočka
Zlín - pobočka Zlín - pobočka
Ostrava – pobočka Ostrava – pobočka
Centrála Bratislava Centrála Bratislava
Košice – pobočka Košice – pobočka
Banská Bystrica – pobočka Banská Bystrica – pobočka
Nitra – pobočka Nitra – pobočka
Žilina – pobočka Žilina – pobočka

S kým spolupracujeme: